Newsletter - DUNIN - Slovensko jQuery(document).ready(function () { });
0

sheds plans Interior Design Ideas for Home Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77

Objednávka newslettra je založena na zásadách stanovených týmito predpismi. Pri používaní služby informačného bulletinu musíte dodržiavať tieto predpisy. Informačný bulletin je zasielaný zdarma. Nastavuje sa automaticky po vyplnení registračného formuláru dostupného na webových stránkach DUNIN.eu, po výbere vhodných možností personalizácie informačného bulletinu a po prečítaní a potvrdení predpisov zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. Pre registráciu je nutné správne vyplniť registračný formulár.

DUNIN Sp. z o.o.bude k zasielaniu noviniek zhromažďovať a spracovávať informácie, ako napríklad:

  • e-mail adresa
  • Meno ( voliteľné )
  • Názov architektonického štúdia
  • Datum narodenia ( voliteľné )
  • Pohlavie ( voliteľné )

Vyššie uvedené dáta ukladáme na chránený server. Jedine správca, zametnanec firmy DUNIN Sp. z o.o. spolu s externým partnerom je oprávnený prezerať tieto údaje. Garantujeme, že vašu e-mailovú adresu nezverejníme ani nepredáme iným spoločnostiam.

Vaše osobné údaje budú spracované za účelom zasielania noviniek a so zvláštnym súhlasem tiež na iné potreby uvedené v registračnom formulári. Informačný bulletin zasielame iba ľuďom, ktorí potvrdili svoju ochotu prijímať správy. K potvrdeniu používáme formulár s dvojitým potvrdením, aby žiadná neoprávnená osoba nezneužila vašu e-mailovú adresu. Služba newslettru sa aktivuje po kliknutí na aktivačný odkaz v špeciálnom e-maili, ktorý je vždy odoslaný po úspešnom dokončení registračného procesu, na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb pre zasielanie newsletteru je uzavretá na dobu neurčitú, takže vy i DUNIN máte právo ju ukončiť za týchto podmienok:

  • mmôžete zmluvu kedykoľvek ukončiť zaslaním príslušného prehlásenia v elektronickej podobe na adresu DUNIN, ktorá zo systému odstraní záznamy, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, vzťahujúca sa k vášmu využívaniu tejto služby a zastaví jej poskytovanie.
  • Spoločnosť DUNIN môže zmluvu vypovedať, pokiaľ objektivne a nezákonne hrubo porušíte predpisy – s výpovednou dobou 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sú obe strany zmluvy podnikateľmi, môže firma DUNIN v takejto situácii zmluvu vypovedať okamžite.

Pokiaľ ste od nás obdržali nevyžiadaný informačný bulletin, mohol byť zaslaný iným uživateľom, ktorého poznáte.

Informačny bulletin obsahuje najnovšie ponuky, aktualizácie a informácie o kampaniach spoločnosti DUNIN Sp. z o.o. Počas registrácie sa užívateľ zaväzuje prijímať servisné správy, včítane košíku na webe DUNIN.pl, popredajné správy a správy s informáciami o produktoch, o ktoré užívateľ prejavil záujem.

Odber newslettra môžete kedykoľvek zrušiť. V každej odoslanej správe je taktiež uvedený odkaz, ktorý vám umožní odhlásiť sa z odberu noviniek.

DUNIN Sp. z o.o. bude ukládať osobné údaje, pokiaľ sa neodhlásite z odberu noviniek.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je nutnosť plnenia zmluvy o poskytovaní služby newslettra a u nepovinných údajov súhlas, ktorý ste dali.

Obsah prenášaný prostrednictvom spravodaja nepredstavuje ponuku v zmysle občianského zákonníka. Pri nákupe Tovaru by ste si mali starostlivo prečítať vlastnosti produktu.

Firma DUNIN sa zaväzuje, že vynaloží všetko úsilie, aby zaistila, že dáta zasielané prostrednictvom e-mailu sú správne a spoľahlivé, ale za ne nenesie zodpovednosť, vzhľadom k možnosti ich zmeny behom diaľkového prenosu.

DUNIN si vyhradzuje právo periodicky deaktivovať newsletter pre renovačné alebo konzervačné práce. Zpráva o dočasnom nedostatku prístupu k newsletteru bude zverejnena na DUNIN.pl vopred.

Newsletter

Sledujte naše novinky

Sleduj nás: