Ochrana súkromia - DUNIN - Slovensko jQuery(document).ready(function () { });
0

sheds plans Interior Design Ideas for Home Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77

ZÁSADY OCHRANY OSOBNYCH ÚDAJOV A VYUŽÍVANIA „COOKIES” V INTERNETOVOM OBCHODE DUNIN.EU

1. Tento dokument popisuje zásady ochrany osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu dunin.eu.
2. Administrátorom osobných údajov je DUNIN Sp. z o.o. so sídlom v Bielsku-Białej (43-300, Bielsko-Biała), na ul. Sobieskiego 62A. Kontaktné údaje tiež na e-mail: biuro@dunin.eu
3. Osobné údaje zbierané prostredníctvom Internetového Obchodu dunin.eu sú spracované v súlade so Všeobecnou reguláciou o ochrane osobných údajov EU (GDPR) za účelom ochrany fyzických osôb v prípade spracovania osobných údajov a voľného toku takých údajov, ktorou sa ruší smernica 95/46/WE.
4. Vaše osobné údaje sú a budú spracované v legitímnom záujme administrátora údajov za účelom zaslania obchodnej informácie pre prípadné uzavretie obchodno-predajnej zmluvy, a následne v rozsahu potrebnom na realizáciu obsahu zmluvy alebo právnych predpisov.
5. Vaše osobné údaje budú spracované Administrátora za účelom:
• kontaktu s priamym marketingom,
• realizácie objednávky,
• umožnenia využívania Obchodu dunin.eu,
• realizovania eventuálnej reklamácie,
• realizovania zúčtovacích a daňových operácií.
6. Rozsah údajov obsahuje:
• Meno a priezvisko / Názov firmy,
• IČO (len pre podnikateľské subjekty),
• číslo telefónu,
• adresa bydliska / adresa sídla firmy,
• e-mail.
7. Právnym základom pre túto činnosť je Váš dobrovoľný súhlas alebo potreba obchodnej spolupráce.
8. Pracujeme s údajmi získanými od Vás. Snažíme sa pracovať len s nevyhnutným objemom dát.
9. Kedykoľvek máte právo prístupu k obsahu Vašich osobných údajov, ich úpravy, vymazania alebo obmedzenia ich spracovania, či podania námietky voči ich spracovaniu. Osoba, ktorej osobné údaje sa dotýkajú, má právo podať sťažnosť dozorujúcemu orgánu. V prípade, že bol daný súhlas so spracovaním osobných údajov v minulosti, máte právo zrušiť tento súhlas kedykoľvek elektronickou poštou.
10. Údaje archivujeme do zrušenia súhlasu alebo dlhšie, v súlade s právnymi predpismi a s potrebou zabezpečenia pohľadávok. Nepotrebné údaje sa nearchivujú, sú okamžite zmazané.

11. Náš Obchod dunin.eu používa taktiež tzv. pliky cookies. Cookies sú zapisované na počítači Klienta naším serverom a poskytujú nám štatistické údaje o aktívnosti Klienta za účelom spracovania našej ponuky podľa jeho individuálnych potrieb a záujmov. Klient môže v každom okamihu zrušiť možnosť ukladania cookies vo svojom internetovom prehliadači. Musí v tom prípade vedieť, že v niektorých prípadoch zrušenie používania cookies môže spôsobiť ťažkosti pri využívaní ponuky nášho Obchodu dunin.eu. Pliky cookies zapisované na počítači Klienta udržiavajú informácie ako napr.:
• prihlásenie Užívateľa,
• posledne prezerané produkty,
• zadanie hlasu v ankete.
12. Musíme Vás upozorniť, že ak na našej internetovej strane Obchodu dunin.eu pridáme linky na iné, nami neadministrované internetové strany, nemôžeme odpovedať ani za obsah týchto strán, ani za stupeň ochrany súkromia realizovaný cez administrátorov týchto strán. Ak sa Klient rozhodne prejsť na tieto stránky, činí tak na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame Vám oboznámiť sa s politikou ochrany súkromia týchto strán pred tým, ako im odovzdá Klient osobné údaje.
13. Reklamno-propagačné materiály posielame Klientom jedine v prípade, že vopred vyjadrili svoju zhodu. Platí to najmä o newslettri posielanom Klientovi, ak potvrdí výrazne cez náš akceptačný link na odoberanie newslettera o aktuálnych akciách, rabatoch či novinkách v našom Obchode dunin.eu. Tieto materiály sú spojené výhradne s ponukou nášho Obchodu dunin.eu.
14. Všetky otázky, nápady alebo návrhy ohľadom ochrany súkromia a osobných údajov prosíme zasielať na adresu alebo telefonicky.

Newsletter

Sledujte naše novinky

Sleduj nás: