GDPR - DUNIN - Slovensko jQuery(document).ready(function () { });
0

sheds plans Interior Design Ideas for Home Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77

Vážený užívateľ,

V spojení so začiatkom platnosti tzv. GDPR odo dňa 25 mája 2018 ( EU ), predpisu č. 2016/679 z 27.04.2016 o úprave ochrany fyzických osôb v spojení so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenia smernice 95/46/WE (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), chceli by sme Ťa informovať o spracovaní osobných údajov získaných pri Tvojom užívaní stránky Internetového Obchodu dunin.eu (ďalej: „Stránka”). Nevyhnutný je tiež Tvoj súhlas s využívaním niektorých plikov cookies.

Kto je administrátorom Tvojich osobných údajov?

Administrátorom Tvojich osobných údajov je DUNIN Sp. z o.o. so sídlom v Bielsku-Białej (43-300, Bielsko-Biała), na ul. Sobieskiego 62A (ďalej: „DUNIN”).

Aké údaje spracúvame a za akým účelom?

Stránka využíva pliky cookies, za pomoci ktorých pri každom Tvojom vstupe na Stránku budeme zbierať dáta obsahujúce Tvoj unikátny identifikátor. Dokiaľ si nezaložíš Konto na Stránke, neurobíš nákup bez registrácie alebo nepoužiješ akýkoľvek formulár umiestnený na Stránke, nebudeme schopní  rozpoznať Tvoju totožnosť.

Detailné informácie na tému používaných plikov cookies nájdete v našej Politike cookies dostupnej na:  https://dunin.eu/polityka-prywatnosci/

Pliky cookies používame za účelom:

  • Vykonávania anylýz spojených s pohybob Užívateľov na Stránke;
  • Uloženia Tvojej aktivity po zalogovaní, aby si nemusel nanovo zadávať logovacie údaje po prejdení na nasledujúce podstrany;
  • Prispôsobenie obsahu na Stránke Tvojim preferenciám;
  • Presmerovania našich reklám, alebo prezentovania našich reklám v reklamných sieťach.

Pre potreby vykonávania analýz spojených s pohybom Užívateľov  vychádzame z nariadenia Google Analytics zverejneného firmou Google Ilc. So sídlom v USA (ďalej: „Google”). Google nebude získavať akékoľvek Vaše iné údaje, ktoré by umožňovali odhaliť Vašu totožnosť.

Ak chcete zablokovať pliky cookies, v každom okamihu tak môžete urobiť nastavením svojho prehliadača. Podrobné pokyny k tomu nájdete v našej Politike ochrany súkromia  – https://www.dunin.eu/polityka-prywatnosci/ . Zablokovanie cookies môže spôsobiť, že niektoré funkcie Stránky nebudú pracovať správne. Ak chcete zablokovať samotné využívanie Tvojich údajov v rámci Google Analytics, môžete využiť produkty cez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Môžeme tiež zbierať údaje o Vašich aktivitách  na našej Stránke – tj. Informácie o linkoch a referenciách, na ktoré ste sa rozhodli kliknúť, alebo o iných činnostiach vykonaných na Stránke Obchodu, (tieto údaje budeme nazývať ďalej: „Navigačnými údajmi”). Navigačné údaje budú zbierané za účelom analýzy Vašej aktivity, Vašich preferencií, ako aj za účelom vytvorenia Vášho profilu, ktorý nám umožní optimálnu personalizáciu obsahu na stránke Obchodu. Tento profil bude tiež obsahovať údaje, ktoré zadáte pri registrácii alebo počas využívania Vášho Konta.

Informácie súvisiace s realizáciou nákupov na našej Stránke, registráciou Konta či využívaním iných formulárov Vám budú predstavené pri popise týchto činností.

Na akom základe spracúvame údaje?

Podstata spracovania údajov získaných na báze plikov cookies slúžiacich k anylýze aktivity Užívateľov, úpravy obsahu na Stránke podľa Vašich preferencií je podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, tj. spracovanie je nevyhnutné pre účely právne opodstatných záujmov firmy DUNIN. Tieto právne opodstatnené záujmy spočívajú na možnosti optimalizácie a zvýšenia funkcionality Obchodu alebo zvýšenia atraktivity ponuky ako aj úpravy ponuky Obchodu podľa preferencií Klientov. Podstata spracovania údajov z plikov cookies slúžiacich k smerovaniu reklám je podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR, tj. Váš súhlas, ktorý vyjadríte vchodom na Stránku bez úpravy nastavenia prehliadača.

Komu poskytne Vaše údaje?

Odberateľmi Vašich osobných údajov môžu byť: subjekt poskytujúci nám prostriedky na analýzu aktivity Užívateľov, reklamné siete, s ktorými spolupracujeme, subjekty poskytujúce nám svoje servery. Tieto subjekty však nezískavajú údaje, za pomoci ktorých by mohli identifikovať Vašu identitu.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše údaje?

Pokiaľ ide o použitie dát z plikov cookies za účelom analýzy aktivity, či úpravy obsahu Stránky na základe Vašich preferencií, budeme uchovávať údaje počas času, v ktorom bude služba poskytnutá ędziemy przechowywać dane przez okres w którym usługi te będą świadczone oraz, alebo v odôvodnených prípadochpo ukončení používania, keď to je povolené za účelom právne opodstatnenom (napr. štatistické spracovanie ). V takom  prípade budú údaje jedine v čase potrebnom do realizácie daného cieľa. V procese zacielenia reklám budú údaje spracované len do zrušenia Vášho súhlasu so spracovaním plikov cookies ( zrušenie súhlasu závisí na nastavení Vášho prehliadača, ktorý používate).

Aké sú Vaše práva?

Máte právo prístupu do Vašich osobných údajov, ich opravy alebo zmazania a mimo toho určenia hranice spracovanie.

Ak je spracovanie založené na našom legitímnom záujme, môžete namietať  spracovanie údajov ( taktiež profilovanie) na základe príčin spojených s Vašou osobitnou situáciou. Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek zrušiť zmenou nastavenia svojho prehliadača. Nemá to však dopad na spracovanie dát, ktoré sme získali od Vás pred odobratím súhlasu.

Ak budete mať vedomosť, že naše spracovanie osobných údajov nie je v súlade s právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Či budeme Tvoje dáta komunikovať mimo EHP?

V spojení s využívaním Google Analytics Vaše údaje môžu byť komunikované mimo Európsky Hospodársky priestor. Podstata transferu dát je na báze rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 12 júla 2016. potvrdzujúca zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov v programe „Ochrana osobných údajov”.

Ak by ste chceli získať kópiu Vašich údajov, ktoré sú komunikované, skontaktuje sa s nami na e-mail adrese biuro@dunin.eu .

Momentálne neplánujeme komunikovať v inom rozsahu Vaše údaje pomimo Európsky Hospodársky priestor.

Ak by sa malo v tejto veci niečo zmeniť, aktuálne informácie budú dostupné na stránke https://www.dunin.eu/polityka-prywatnosci/ .

Či počas spracovania dát bude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu?

V priebehu spracovania dát nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu, ktoré by mohli spôsobiť právne následky alebo iným spôsobom mohli na Vás vplývať.

Pred začatím užívania Stránky, zoznám sa s našou politikou  cookies – [https://www.dunin.eu/polityka-prywatnosci/] Pamätaj, že ak nechceš, aby sme využívali pliky cookies, v každej chvíli môžeš zmeniť nastavenie svojho prehliadača. Vytvorili sme Inšpektora Ochrany Údajov, ktorého možeš kontaktovať na e-mail adrese biuro@dunin.eu

Newsletter

Sledujte naše novinky

Sleduj nás: