Pre obchody

Podmienky spolupráce s obchodmi:

MOZAIKY A OBKLADY DUNIN, LIŠTY A ŠTUKATÉRIA WALLSTAR

 • Minimálna objednávka: 1 ks
 • Transport grátis – pri objednávke:

 

* nad 100€ bez DPH

Pri cene nižšej ako 100€ bez DPH – logistický doplatok 10€ bez DPH

Koncový klient má právo vrátenia tovaru bez udania dôvodu v termíne neprevyšujúcom 14 dní od dodania tovaru.

 Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok používania a musí byť vrátený v pôvodnom obale.

Obchodný partner vracia tovar ľubovoľným dopravným prostriedkom (kuriérska spoločnosť, vlastná doprava).

Za škody spôsobené nevhodným zabalením vráteného tovaru zodpovedá obchodný partner.

Náklady na vrátenie tovaru hradí obchodný partner.

REKLAMAČNÝ POSTUP

 1. Subjektom oprávneným na podávanie reklamácií je Obchodný partner spoločnosti VFS s.r.o.. Ak závadu zistila iná osoba, reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom Obchodného partnera firmy VFS s.r.o., u ktorého bol výrobok zakúpený.
 2. Všetky reklamácie zasielajte e-mailom na kontaktné oddelenie služieb VFS s.r.o.
Kontaktné údaje:
e-mail: objednavka@dunin.sk
tel: + 421 38 749 7428
Adresa pre zásielky reklamovaného alebo vráteného tovaru:

VFS s.r.o. sklad,

Nitrianska 114 ( areál Fatra )

958 01 PARTIZÁNSKE

 

 1. Każdá reklamácia musí obsahovať :
 • Opis chyby
 • Kópiu faktúry alebo dodacieho listu
 • Obrázky zobrazujúce danú reklamáciu
 • V prípade poškodenia pri transporte Protokol o poškodení spísaný s kuriérom

Všetky vyššie uvedené dojednania platia pre kuriérske zásielky a paletovú prepravu.

 1. REKLAMÁCIE NA PREPRAVU
  • Preberanie balíkov: Pri preberaní balíkov je potrebné vždy skontrolovať stav balíka v prítomnosti kuriéra. Osobitnú pozornosť treba venovať dôkladnej kontrole zásielok, ktoré vykazujú známky poškodenia, viditeľné priehlbiny, roztrhnutú firemnú pásku alebo iný počet balíkov, ako je uvedený na prepravnom liste. V prípade poškodenia alebo nekompletnosti zásielky by mal byť v prítomnosti kuriéra spísaný Škodový protokol. Protokol musí byť vyhotovený v deň prevzatia zásielky. V prípade absencie protokolu sa na reklamácie nebude prihliadať.                                                    
  • Paletový odber: Pri preberaní paletových zásielok, ktoré vykazujú známky poškodenia, majú viditeľné preliačiny alebo nemajú žiadnu vonkajšiu ochranu vo forme upínacích pások, stretch fólie alebo firemnej pásky, je potrebné zásielku skontrolovať v prítomnosti kuriéra a spísať Protokol o škode. Ak paletová zásielka nemá vonkajšie poškodenie a nezrovnalosti sú zistené až po rozbalení zásielky, má obchodný partner právo do 6 dní odo dňa doručenia podať reklamáciu na oddelenie odbytu VFS s.r.o.
 1. MNOŽSTVENNÉ REKLAMÁCIE
 • V prípade nesúladu tovaru s vystavenou faktúrou sa VFS s.r.o. zaväzuje prevziať nesprávne vystavený tovar u Obchodného partnera, u ktorého bol tovar zakúpený a nahradiť ho správnym.
 • V prípade zistených nedostatkov zásielky spoločnosť VFS s.r.o. zasiela chýbajúci tovar Obchodnému partnerovi.
 • Množstvové reklamácie je potrebné nahlásiť do 3 dní od prevzatia tovaru.
 1. KVALITATÍVNE REKLAMÁCIE

  • Reklamácie kvality sa posudzujú na základe popisu (reklamačného protokolu) a fotografií tovaru. Kompletná dokumentácia musí byť poskytnutá do 7 dní odo dňa podania reklamácie. Vo výnimočných prípadoch navštívi predajňu obchodný zástupca VFS s.r.o..
  • Pri inštalácii produktov DUNIN postupujte podľa odporúčaní vyplývajúcich z Montážneho návodu DUNIN. Návod je priložený k tovaru, dostupný na dunin.eu alebo priamo u VFS s.r.o. V každom prípade doporučujeme pred inštaláciou podrobne prečítať návod.
 • DÔLEŽITÉ:
 • Výrobky, na ktoré bola poskytnutá dodatočná zľava (druhá akosť, koniec série), nepodliehajú reklamácii;
  rozdiely v odtieňoch farieb v jednotlivých výrobných dávkach nie sú dôvodom na reklamáciu, ak si obchodný partner objedná vybraný produkt v rôznych výrobných dávkach;
 • V ponuke DUNIN sú produkty vyrobené z prírodných surovín. Ich štruktúra a farba sa môže líšiť od vzoru na expozícii. Nejde o vadu alebo dôsledok nízkej kvality, ale o prirodzenú vlastnosť materiálu, z ktorého je výrobok vyrobený;
 • Zákazník je povinný do 30 dní od prevzatia tovaru skontrolovať a porovnať dodaný tovar z hľadiska odtieňa, farby, kalibrácie, rozmeru, dátumu výroby a pod. Po uplynutí tejto doby sa na reklamácie nebude prihliadať.
 • Reklamáciu farby, kalibrácie, rozmerov alebo iných fyzikálnych vlastností tovaru je potrebné uplatniť pred montážou alebo iným trvalým spojením tovaru s podkladom, inak sa na reklamácia nebude akceptovaná.

Erik Dendis

tel. +421 917 733213

e-mail: objednavka@dunin.sk

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.